Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) oraz art. 49, art. 104 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. zostało udzielone pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie do środowiska tj. do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu działek 1239/115, 1239/116, 1239/117, 1239/118, 1239/119, 1239/120, 1239/121, 1239/122, 1239/123 w Jaworzu w rejonie ulicy Cieszyńskiej do rowu melioracyjnego R-65 oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.11.2018
Data publikacji:11.12.2018 08:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż