12.12. 2018r. zaproszenie na Komisje Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze

Z a p r o s z e n i e

Uprzejmie informuję, że Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze zaplanowała posiedzenie członków komisji na dzień 12.12.2018r. godzina 17.00 w sali budynku Pod Harendą 2

Posiedzenie komisji będzie przebiegało na podstawie następującego porządku obrad:

 1. Przywitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie:
  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze,
   • przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze,
   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  2. uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2019,
   • przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2019,
   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Jaworze na rok 2019 oraz możliwości sfinansowania deficytu,
  3. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej,
  4. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
  5. przekazania środków finansowych dla Policji.
 4. Inne sprawy nie wyróżnione w planie posiedzenia.
 5. Zapytania członków komisji.
 6. Odpowiedzi na zapytania członków komisji.
 7. Zakończenie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:12.12. 2018r. zaproszenie na Komisje Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.12.2018
Data publikacji:07.12.2018 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż