wersja do wydruku Anna Talik 27.11.2018 10:27

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

W skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych wchodzą następujący radni:

 1. Edward Podstawny - Przewodniczący Komisji,
 2. Tomasz Gwóźdź,
 3. Agnieszka Kukla,
 4. Magdalena Krzemień,
 5. Dorota Mamorska,
 6. Agnieszka Nieborak,
 7. Tomasz Jurczyk.

Przedmiotem działania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych są sprawy z zakresu zdrowia, polityki społecznej, polityki prorodzinnej, pomocy społecznej, a w szczególności:

 1.  zdrowie, polityka społeczna, pomoc społeczna, bezrobocie, problematyka przydziału środków z funduszu przeznaczonego na pomoc społeczną oraz wszelkiego rodzaju zasiłków, a także system dotacji na cele społeczne,
 2. zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii,
 3. sprawy dotyczące patologii społecznych,
 4. sprawy dotyczące liczby i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych projektów uchwał wynikających z tej ustawy,
 5. współdziałanie w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
 6. sprawy dotyczące funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, kontraktowania usług medycznych, praktyki lekarza rodzinnego, lecznictwa uzdrowiskowego itp,
 7. współdziałanie w zakresie zagadnień rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dążenie do wspólnego działania służby zdrowia, towarzystw społecznych i całego społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych),
 8. sprawy dotyczące funkcjonowania aptek,
 9. współdziałanie w zakresie utrzymania obiektów przeznaczonych do świadczenia usług medycznych (remonty i inwestycje),
 10. sprawy dotyczące operatu uzdrowiskowego, audytu uzdrowiskowego oraz działalności uzdrowiskowej,
 11. współdziałanie z radami społecznymi zakładów służby zdrowia, których organem założycielskim jest Gmina,
 12. współdziałanie z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 13. współdziałanie w sprawach dotyczących rodziny,
 14. wspieranie osób starszych, osamotnionych, rodzin niepełnych, rodzin zagrożonych patologią, rodzin dotkniętych niepełnosprawnością,
 15. współdziałanie przy tworzeniu świetlic środowiskowych,
 16. sprawy związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu,
 17. współdziałanie w zakresie pomocy społecznej ze stowarzyszeniami, fundacjami, związkami zawodowymi, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami publicznymi w zakresie spraw objętych przedmiotem działania Komisji,
 18. sprawy związane z problematyką warunków sanitarnych w Gminie,
 19. projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji,
 20. inne sprawy, w których wymagana jest opinia Komisji.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2018 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.11.2018 08:54 Edycja dokumentu (Anna Talik)
27.11.2018 10:27 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)