W skład Komisji Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego  wchodzą następujący radni:

  1. Edward Podstawny - Przewodniczący Komisji,
  2. Tomasz Gwóźdź,
  3. Agnieszka Kukla,
  4. Magdalena Krzemień,
  5. Dorota Mamorska,
  6. Agnieszka Nieborak,
  7. Tomasz Jurczyk.


Pzedmiotem działania Komisji Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego są sprawy z zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego Gminy Jaworze, współpracy lokalnej, regionalnej i zagranicznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także sprawy z zakresu edukacji i oświaty, zdrowia, polityki społecznej i programów prozdrowotnych, kultury i promocji, sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, promocji gminy, 
dialogu międzypokoleniowego, w tym polityki senioralnej i młodzieżowej, spraw osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, cyfrowego i informacyjnego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:27.11.2018 10:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:16.09.2019 08:13