wersja do wydruku Anna Talik 27.11.2018 10:27

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wchodzą następujący radni:

 1. Jan Bathelt - Przewodniczący Komisji,
 2. Piotr Filipkowski,
 3. Tomasz Gwóźdź,
 4. Roman Kruczek,
 5. Jan Bożek.


Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska są sprawy z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska, ekologii oraz kanalizacji, a w szczególności:

 1. sprawy inwestycji proekologicznych,
 2. współdziałanie w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców,
 3. kwestie działalności gospodarczej pod kątem uciążliwości dla środowiska,
 4. gospodarka wodna,
 5. utrzymanie terenów zielonych - zieleń gminna i zadrzewienia,
 6. rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,
 7. kanalizacja sanitarna w gminie Jaworze,
 8. usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
 9. utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 10. współdziałanie w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska i Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina,
 11. projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji,
 12. inne sprawy, w których wymagana jest opinia Komisji.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2018 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.11.2018 08:58 Edycja dokumentu (Anna Talik)
27.11.2018 10:27 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)