wersja do wydruku Anna Talik 27.11.2018 10:26

Komisja Gospodarki i Infrastruktury

W skład Komisji Komisji Gospodarki i Infrastruktury oraz w skład Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą następujący radni:

 1. Krzysztof Kleszcz - Przewodniczący Komisji,
 2. Sławomir Tomala,
 3. Jadwiga Zabilska,
 4. Zbigniew Putek,
 5. Agnieszka Nieborak.

Przedmiotem działania Komisji Gospodarki i Infrastruktury są sprawy z zakresu inwestycji, infrastruktury i planowania przestrzennego, a w szczególności:

 1. planowanie i realizacja inwestycji gminnych,
 2. infrastruktura drogowa oraz organizacja ruchu drogowego,
 3. ład i zagospodarowanie przestrzenne,
 4. wodociągi, zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną,
 5. gminne targowiska i hale targowe,
 6. cmentarze gminne,
 7. transport zbiorowy i komunikacja,
 8. sprawy związane z gospodarką komunalną,
 9. sprawy związane z rozwojem infrastruktury gminnej,
 10. opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 11. opracowywanie planów strategii rozwoju Gminy,
 12. działalność gminnych spółek prawa handlowego,
 13. wnioski koncesyjne dotyczące eksploatacji złóż i kopalin,
 14. sprawy związane z bezpieczeństwem drogowym i zwalczaniem klęsk żywiołowych, ochroną przeciwpowodziową i ochroną przeciwpożarową,
 15. utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 16. projekt budżetu Gminy w zakresie zadań ujętych w działalności Komisji,.
 17. inne sprawy, w których wymagana jest opinia Komisji.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Gospodarki i Infrastruktury
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2018 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.11.2018 08:51 Edycja dokumentu (Anna Talik)
27.11.2018 10:26 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)