w sprawie Statutu Gminy Jaworze

Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzam nieważność uchwały Nr XLIV/332/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jaworze, w całości, jako niezgodnej z art. 18 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 94 Konstytucji RP i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLIV/332/2018
- organ wydający Rada Gminy Jaworze
- data aktu: 2018.10.09
- tytuł aktu: w sprawie Statutu Gminy Jaworze

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 6404
- Data ogłoszenia: 18 października 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6404

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.10.2018
Data publikacji:16.10.2018 13:52