Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/330/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, w całości, jako niezgodnej z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263)

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLIV/330/2018
- organ wydający Rada Gminy Jaworze
- data aktu: 2018.10.09
- tytuł aktu: w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 6402
- Data ogłoszenia: 18 października 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6402

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:16.10.2018 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.10.2018
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:23.11.2018 10:25