wersja do wydruku Anna Talik 22.08.2018 10:42

wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic zarządzone na dzień 21 października 2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:13.08.2018
Data publikacji:22.08.2018 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
16.09.2019 11:41 Edycja dokumentu (Anna Talik)
16.09.2019 11:12Dokument został odzyskany. (Anna Talik)
21.03.2019 08:39Dokument usunięto. (Anna Talik)
12.10.2018 10:59 Dodano załącznik "INFORMACJA Obwodowych Komisji Wyborczych
ds. ustalenia wyników głosowania nr 1,2 i 3 o składach
komisji"

(Anna Talik)
11.10.2018 12:21 Dodano załącznik "INFORMACJA Obwodowych Komisji Wyborczych
ds. przeprowadzenia wyborów nr 1,2,3 o składzie"

(Anna Talik)
04.10.2018 11:36 Dodano załącznik "INFORMACJA WÓJTA GMINY JAWORZE O
SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW"

(Anna Talik)
04.10.2018 11:36 Usunięto załącznik INFORMACJA WÓJTA GMINY JAWORZE O
SPORZĄDZENIU SPISU

(Anna Talik)
04.10.2018 08:52 Dodano załącznik "Postanowienie Komisarza Wyborczego w
spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Jaworze"

(Anna Talik)
02.10.2018 14:25 Dodano załącznik "Obwieszczenie o zarejestrowanych
kandydatach na wójta"

(Anna Talik)
02.10.2018 14:25 Dodano załącznik "Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu
radnego bez głosowania_okręg nr 12"

(Anna Talik)
02.10.2018 14:25 Dodano załącznik "Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu
radnego bez głosowania_okręg nr 6"

(Anna Talik)
02.10.2018 14:25 Dodano załącznik "Obwieszczenie o zarejestrowanych
kandydatach na radnych"

(Anna Talik)
02.10.2018 14:25 Dodano załącznik "Obwieszczenie o przyznanych numerach
list kandydatów na radnych"

(Anna Talik)
02.10.2018 14:25 Dodano załącznik "Uchwała w sprawe przyznania numerów
zarejestrowanym listom kandydatów na radnych"

(Anna Talik)
02.10.2018 09:51 Dodano załącznik "ZGODA" (Anna Talik)
02.10.2018 09:51 Dodano załącznik "WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU
PEŁNOMOCNICTWA"

(Anna Talik)
02.10.2018 09:51 Dodano załącznik "WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU
WYBORCÓW"

(Anna Talik)
02.10.2018 09:51 Dodano załącznik "INFORMACJA WÓJTA GMINY JAWORZE O
SPORZĄDZENIU SPISU"

(Anna Talik)
27.09.2018 10:12 Dodano załącznik "OBWIESZCZENIE GKW w sprawie
przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na Wójta
Gminy Jaworze"

(Anna Talik)
21.09.2018 10:25 Dodano załącznik "KOMUNIKAT URZĘDNIKA WYBORCZEGO o
losowaniu dot. składów obwodowych komisji wyborczych ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie"

(Anna Talik)
20.09.2018 09:13 Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy o granicach
obdowów i siedzibach gminnych komisji obwodowych"

(Anna Talik)
20.09.2018 09:12 Usunięto załącznik INFORMACJA Komisarza Wyborczego o
granicach obwodów i siedzibach obwodowych komisji
wyborczych

(Anna Talik)
19.09.2018 13:45 Dodano załącznik "INFORMACJA Komisarza Wyborczego o
granicach obwodów i siedzibach obwodowych komisji
wyborczych"

(Anna Talik)
18.09.2018 14:14 Dodano załącznik "Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydató na
radnych w okręgu wyborczym nr 6 i 12"

(Anna Talik)
18.09.2018 14:14 Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW
KOMISJI DO SPRAW WYNIKÓW GLOSOWANIA"

(Anna Talik)
18.09.2018 14:14 Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA NA
CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWEJ DO SPRAW PRZEPROWADZENIA
GŁOSOWANIA"

(Anna Talik)
18.09.2018 14:14 Dodano załącznik "UCHWAŁA PKW W SPRAWIE ZGŁASZANIA
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMIJSJI"

(Anna Talik)
14.09.2018 09:05 Dodano załącznik "INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o
składzie, siedzibie i dyżurach GKW"

(Anna Talik)
14.09.2018 09:05 Usunięto załącznik INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o
składzie, siedzibie i dyżurach GKW

(Anna Talik)
12.09.2018 09:34 Dodano załącznik "INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o
składzie, siedzibie i dyżurach GKW"

(Anna Talik)
11.09.2018 13:57 Dodano załącznik "POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w
sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu"

(Anna Talik)
11.09.2018 13:57 Dodano załącznik "KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w sprawie
sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych"

(Anna Talik)
04.09.2018 09:44 Dodano załącznik "DEKLARACJA - do wniosku"
(Anna Talik)
04.09.2018 09:44 Dodano załącznik "WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU
WYBORCÓW"

(Anna Talik)
04.09.2018 09:44 Dodano załącznik "WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU -
CZĘŚĆ A-B"

(Anna Talik)
04.09.2018 09:44 Dodano załącznik "ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO"

(Anna Talik)
04.09.2018 09:43 Usunięto załącznik ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY
MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO RAD GMIN, RAD
POWIATÓW , SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

(Anna Talik)
04.09.2018 09:16 Dodano załącznik "Zarządzenie w sprawie miejsc
przeanzconych na plakatowanie"

(Anna Talik)
30.08.2018 12:26 Dodano załącznik "Obwieszczenie Wójta Gminy Jaworze o
okregach wyborczych"

(Anna Talik)
30.08.2018 12:26 Dodano załącznik "Obwieszczenie Starosty Bielskiego o
okregach wyborczych"

(Anna Talik)
30.08.2018 12:26 Dodano załącznik "Obwieszczenie Marszałka o okregach
wyborczych"

(Anna Talik)
24.08.2018 08:40 Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH
W WYBORACH DO RADY GMINY"

(Anna Talik)
24.08.2018 08:40 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA
KANDYDOWANIE"

(Anna Talik)
24.08.2018 08:40 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE LUSTRCYJNE"
(Anna Talik)
24.08.2018 08:40 Dodano załącznik "OSWIADCZENE KANDYDATA - OBYWATELA UE"
(Anna Talik)
24.08.2018 08:40 Dodano załącznik "LISTA POPARCIA KANDYDATÓW ZGŁASZANEJ
PRZEZ......"

(Anna Talik)
24.08.2018 08:40 Dodano załącznik "INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA
LUSTRACYJNEGO"

(Anna Talik)
24.08.2018 08:40 Dodano załącznik "INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBIE
ZGŁASZANIA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH"

(Anna Talik)
23.08.2018 15:47 Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA WÓJTA"
(Anna Talik)
23.08.2018 15:47 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA
KANDYDOWANIE"

(Anna Talik)
23.08.2018 15:47 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE"
(Anna Talik)
23.08.2018 15:47 Dodano załącznik "INFORMACJA O ZŁOŻENIU LUSTRACYJNEGO"
(Anna Talik)
23.08.2018 15:47 Dodano załącznik "INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBIE
ZGŁASZANIA KANDYDATÓW W WYBORACH WOJTA"

(Anna Talik)
22.08.2018 10:42 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)