w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Stwierdzenie nieważność uchwały Nr XLIII/326/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w części § 2 - jako niezgodnej z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLIII/326/2018
- organ wydający Rada Gminy Jaworze
- data aktu: 2018.08.07
- tytuł aktu: w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 5085
- Data ogłoszenia: 14 sierpnia 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5085

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:07.08.2018
Data publikacji:13.08.2018 13:35