wersja do wydruku Anna Talik 07.06.2018 15:25

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.442.1.2018.EJ.1
z 4 czerwca 2018 roku

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Strona polska otrzymała powiadomienie o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.
 2. Dokumentacja dot. przedsięwzięcia w języku polskim dostępna jest w siedzibie:
  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
  przy ul. Dąbrowskiego 22, Katowice pokój 403 w godzinach 8:00- 15:00

  oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach:
  http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia
 3. W terminie od 6 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej dokumentacji w formie:
  • pisemnej na adres:
   Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
   40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22
  • pocztą elektroniczną: - sekretariat.katowice@rdos.gov.pl
  • adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /RDOSKAT/skrytka
  • adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (duże pliki): /RDOSKAT/SkrytkaESP
  • ustnie do protokołu w siedzibie RDOŚ w Katowicach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Regionalny Dyrektor
Data na dokumencie:04.06.2018
Data publikacji:07.06.2018 15:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż