15.05.2018r. posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Komisja Zdrowia
i Spraw Społecznych

Z a p r o s z e n i e

Uprzejmie informuję, że Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze zaplanowała posiedzenie członków komisji na dzień:

15.05.2018r., godzina 10.30  w sali 200 budynku Urzędu Gminy Jaworze

Posiedzenie komisji będzie przebiegało na podstawie następującego porządku obrad:

 1. Przywitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 4. Omówienie sprawozdań:
  1. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  2. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Jaworze,
  3. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej,
  4. raportu z wykonania w 2017 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Inne sprawy nie wyróżnione w planie posiedzenia.
 7. Zapytania członków komisji.
 8. Odpowiedzi na zapytania członków komisji.
 9. Zakończenie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:15.05.2018r. posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:26.04.2018
Data publikacji:27.04.2018 08:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż