Jaworze, 22 lutego 2018r.

INFORMACJA
o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Jaworze
przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2017 r.

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 248) w związku z § 5 ust. 5 zarządzenia Nr 24/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia 3 marca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej informuję, że w roku 2017 nie zarejestrowano działań podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową wobec organów władzy publicznej obsługiwanych przez Urząd Gminy Jaworze.

 

Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego
i Zarządzania Kryzysowego
(-) Anna Talik

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Jaworze przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:22.02.2018 15:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:22.02.2018
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:22.02.2018 15:34