Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

Budżet Gminy Jaworze

na rok 2018

Projekt

 l.p.  nr uchwały/zarządzenia, data podjęcia  tytuł  

treść

 1 zarządzenie nr 98/2017
z 15 listopada 2017r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2018 rok wraz z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej
 2 zarządzenie nr 105/2017
z 11 grudnia 2017r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2018 rok wraz z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opinie

 l.p.  nr uchwały/zarządzenia, data podjęcia  tytuł  

treść

 1 uchwała Nr 4200/I/188/2017
z dnia 27 listopada 2017r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaworze projekcie uchwały budżetowej na 2018r.
 2 uchwała Nr 4200/I/189/2017
z dnia 27 listopada 2017r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaworze projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworze
 3 uchwała Nr 4200/I/190/2017
z dnia 27 listopada 2017r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2018 rok
 4 uchwała Nr 4200/I/15/2018
z dnia 15 stycznia 2018r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
w sprawie opinii o możkiwości sfinansowania defizytu przedstawoonego w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2018r.
 5 uchwała Nr 4200/I/14/2018
z dnia 15 stycznia 2018r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jaworze wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Budżet wraz ze zmianami

 l.p.  nr uchwały/zarządzenia, data podjęcia  tytuł  

treść

 1

uchwała nr XXXV/265/2017
z 21 grudnia 2017r.

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze
 2

uchwała nr XXXV/266/2017
z 21 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaworze na 2018 rok
3

uchwała nr XXXVI/278/2017
z 30 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
 4

uchwała nr XXXVI/279/2017
z 30 stycznia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
5 zarządzenie nr 10/2018
z 30 stycznia 2018r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2018 rok
6

uchwała nr XXXVII/281/2017
z 27 lutego 2018r.

w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
7

uchwała nr XXXVII/282/2017
z 27 lutego 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
8

zarządzenie nr 18/2018
z 28 lutego 2018r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2018 rok

Sprawozdania

 l.p. tytuł treść 
 1 sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Gmina Jaworze  
 2 sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Urząd Gminy Jaworze  
 3    
 4    
 5    
 6    

 

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:budżet gminy Jaworze na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:19.02.2018 07:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:08.05.2019 14:23