Jaworze, 9 listopada 2017r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26.08.2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3001), zapraszam podmioty, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność statutową w zakresie przedszkoli do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl.

Termin zgłaszania opinii rozpoczyna się w dniu 9 listopada 2017 r. i kończy się w dniu 21 listopada 2017r.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest samodzielne stanowisko do spraw oświaty.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zastępca Wójta
Anna Skotnicka-Nędzka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:09.11.2017 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Alicja Kominek
Data na dokumencie:09.11.2017
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:09.11.2017 13:50