W związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic związanych z  rozgraniczeniem nieruchomości 262/1 w Rudzicy - Gmina Jasienica, prowadzonego przez Gminę Jaworze zgodnie z postanowieniem RI.6830.05.2016. Identyfikator roboty geodezyjnej GK.6640.4482.2016.SM                                                                  

Proszę o ujawnienie w Biuletynie Informacji Publicznej w Gminie Jaworze  informacji dotyczącej powyższych czynności.

Protokół graniczny dotyczący zostanie przeprowadzone w dniu 25.07.2017r o godzinie 11:00 w gminie Jasienica - obręb RUDZICA na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 262/1.

Czynności ustalenia przebiegu granic związanych z rograniczeniem nieruchomości  będzie dotyczyć w tym protokole granicznym  granicy pomiędzy działkami 262/1 stanowiacą własność Kubica Woj.ciech, a działką 266 i 1908  stanowiącymi własność Januszewski Al.win i Anna oraz działką 1835 we własności Gmina Jasienica.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ustalenia przebiegu granic związanych z rozgraniczeniem nieruchomości 262/1 w Rudzicy - Gmina Jasienica
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:28.06.2017 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łucja Habdas
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:28.06.2017 09:54