Budżet Gminy Jaworze

na rok 2016

Projekt

 l.p.  nr uchwały/zarządzenia, data podjęcia  tytuł  

treść

 1      
 2      

Opinie

 l.p.  nr uchwały/zarządzenia, data podjęcia  tytuł  

treść

 1

Uchwała Nr 4200/I/162/2015
z dnia 30 listopada 2015r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaworze projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok  
 2

Uchwała Nr 4200/I/8/2016
z dnia 14 stycznia 2016r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opinii o prawidłowosci planowanej kwoty długu Gminy Jaworze wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań  
 3

Uchwała Nr 4200/I/65/2016
z dnia 5 kwietnia 2016r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opinii o możliwosci spłaty przez Gminę Jaworze długoterminowego kredytu w kwocie 1,500.000 zł  
 4

Uchwała Nr 4200/I/154/2016
z dnia 15 wrzesnia 2016r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaworze informacji o przebiegu wykonania  budżetu za I półrocze 2016 roku  
 5

Uchwała Nr 4200/I/73/2017
z dnia 12 kwietnia 2017r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opnii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaworze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok  

Budżet wraz ze zmianami

 l.p.  nr uchwały/zarządzenia, data podjęcia  tytuł  

treść

 1 uchwała Nr XIII/111/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2016 rok  
 2

uchwała Nr XIII/110/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze  
3      
 4      
       
       

Sprawozdania

 l.p. tytuł dokumentu treść 
 1 Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016r.  
 2 Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.  
 3 Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r. - korekta  
 4 Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 wrzesnia 2016r.  
 5 Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016r.  
 6 roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2016r.  

 

Powrót

Załączniki

 • 11 (pdf 4.57 MB)
 • 10 (pdf 120.97 KB)
 • 9 (pdf 849.54 KB)
 • 8 (pdf 87.92 KB)
 • 1 (pdf 164.99 KB)
 • 2 (pdf 111.93 KB)
 • 3 (pdf 219.12 KB)
 • 4 (pdf 118.5 KB)
 • 5 (pdf 117.89 KB)
 • 6 (pdf 126.81 KB)
 • 7 (pdf 120.39 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:budżet gminy Jaworze na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:04.06.2017 20:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:04.06.2017 21:50