Budżet Gminy Jaworze

na rok 2015

Projekt

 l.p.  nr uchwały/zarządzenia, data podjęcia  tytuł  

treść

 1 zarządzenie nr 97/2014
z 14 listopada 2014r.
w sprawie projektu uchwały Budżetowej Gminy Jaworze na 2015 rok wraz z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej  
 2 zarządzenie nr 108/2014
z 17 grudnia 2014r.
w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały Budżetowej Gminy Jaworze na 2014 rok wraz z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Opinie

 l.p.  nr uchwały/zarządzenia, data podjęcia  tytuł  

treść

 1


Uchwała Nr 4100/I/144/2014
z dnia 21 listopada 2014r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaworze projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi  
 2

Uchwała Nr 4100/I/145/2014
z dnia 21 listopada 2014r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaworze projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworze  
 2

Uchwała Nr 4100/I/146/2014
z dnia 21 listopada 2014r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2015 rok  
 2

Uchwała Nr 4200/I/15/2015
z dnia 15 stycznia 2015r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jaworze, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań  
 2

Uchwała Nr 4200/I/147/2015
z dnia 19 października 2015r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Jaworze pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.037.339,26 zł  
 2

Uchwała Nr 4200/I/148/2015
z dnia 27 października 2015r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Jaworze długoterminowego kredytu w kwocie 600.000 zł  
 2

Uchwała Nr 4200/I/223/2015
z dnia 18 grudnia 2015r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Jaworze kredytu na realizację projektu w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokosci 3.000.000,00 zł  
 2

Uchwała Nr 4200/I/144/2015
z dnia 15 września 2015r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2015 roku  
 2

Uchwała Nr 4200/I/84/2016
z dnia 21 kwietnia 2016r.
I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaworze sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok  

Budżet wraz ze zmianami

 l.p.  nr uchwały/zarządzenia, data podjęcia  tytuł  

treść

 1 uchwała Nr IV/32/2014
z 30 grudnia 2014r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok  
 2

uchwała Nr IV/31/2014
z 30 grudnia 2014r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze  
3      
 4      
       
       

Sprawozdania

 l.p. tytuł dokumentu treść 
 1  Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015r.  
 2 Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015r. - Korekta  
 3  Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015r.  
 4 Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września2015r.  
 5  Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia2015r.  
 6  roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jaworze za rok 2015  

 

Powrót

Załączniki

 • 15 (pdf 4.95 MB)
 • 14 (pdf 474.43 KB)
 • 13 (pdf 111.79 KB)
 • 12 (pdf 259.13 KB)
 • 11 (pdf 127.92 KB)
 • 10 (pdf 125.51 KB)
 • 9 (pdf 124.01 KB)
 • 8 (pdf 120.25 KB)
 • 1 (pdf 166.39 KB)
 • 2 (pdf 1.51 MB)
 • 3 (pdf 47.45 KB)
 • 4 (pdf 181.21 KB)
 • 5 (pdf 112.9 KB)
 • 6 (pdf 71.24 KB)
 • 7 (pdf 83.67 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:01.06.2017 16:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:01.06.2017 16:56