L.p. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach postulat utworzenia po 8-klas w szkołach w Jaworzu Średnim i Dolnym 16-03-2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji nie zasięgano opinii
2 Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
postulat przeciwko zamiarowi dzielenia istniejącyh klas w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzu 23-06-2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji nie zasięgano opinii
3 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach postulat w sprawie publikacji w serwisie www jst  baneru "Kącik Przedsiębiorcy" 18-07-2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji nie zasięgano opinii
4 Szulc Efekt Sp. z o.o. postulat w sprawie przekazania petycji do podległych placówek oświatowych 07-09-2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji nie zasięgano opinii petycja została przekazana do podległych szkół podstawowych

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Jaworze w 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:28.03.2017 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:14.09.2017 12:24