Jaworze, 23 lutego 2017r.

INFORMACJA
o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Jaworze przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2016 r.

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 248) w związku z § 5 ust. 5 zarządzenia Nr 24/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia 3 marca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej informuję, że w roku 2016 do Urzędu Gminy Jaworze wpłynęło jedno wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa :

Określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana

Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową

Określenie form podjętej działalności lobbingowej

Określenie wpływu jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie

polegające na wspieraniu określonych projektów

polegające na występowaniu przeciwko określonym projektom

realizacja obowiązków Wójta w zakresie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Artur Brylikowski
nr w rejestrze zawodowych lobbystów 00351

Wniosek o udzielenie informacji o wprowadzeniu zarządzenia dotyczącego obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu lub (jeśli nie zostało ono wprowadzone) jak najszybsze wprowadzenie zarządzenia dotyczącego obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu i przesłanie drogą elektroniczną miejsca jego umieszczenia

nie dotyczy

 Zgłoszony postulat nie miał wpływu na stanowienie prawa w danej sprawie, gdyż zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) wydane zostało zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia 3 marca 2016r. w sprawie określenia sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

Wnioskodawcy przesłano na wskazany adres e-mailowy zarządzenie oraz  informację o miejscu opublikowania przedmiotowego zarządzenia.

Opracował: Anna Talik - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
i Zarządzania Kryzysowego
(-) Anna Talik
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Jaworze przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:23.02.2017 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:23.02.2017
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:23.02.2017 13:33