Akty prawa miejscowego 2017

 

 l.p. nr uchwały/data podjęcia  tytuł  

treść

 1 Uchwała XXV/201/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 15.02.2017r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
 2 Uchwała XXVI/203/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2017r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 3 Uchwała XXVI/204/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2017r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaworze przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 4 Uchwała XXVI/205/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2017r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 5 Uchwała XXVI/206/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2017r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jaworze dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
 6 Uchwała XXVI/207/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2017r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
 7 Uchwała XXVII/210/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 31 marca 2017r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
 8 Uchwała XXVIII/213/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2017r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 9 Uchwała XXIX/226/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 1 czerwca 2017r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 10 Uchwała XXIX/232/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 1 czerwca 2017r.
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
 11 Uchwała XXIX/233/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 1 czerwca 2017r.
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 12 Uchwała XXX/236/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 lipca 2017r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 13 Uchwała XXXII/241/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 października 2017r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 14 Uchwała XXXII/244/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 października 2017r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
 15 Uchwała XXXII/245/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 października 2017r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jaworze instrumentem płatniczym
 16 Uchwała XXXII/246/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 października 2017r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
 17 Uchwała XXXII/247/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 października 2017r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2017-2021
 18 Uchwała XXXII/251/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 października 2017r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze
 19 Uchwała XXXIV/257/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 listopada 2017r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 20 Uchwała XXXIV/258/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 listopada 2017r.
w sprawie opłaty targowej
 21 Uchwała XXXIV/259/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 listopada 2017r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 22 Uchwała XXXIV/260/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 listopada 2017r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 23 Uchwała XXXIV/261/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 listopada 2017r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaworze przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 24 Uchwała XXXV/266/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2018 rok
 25 Uchwała XXXV/270/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie opłaty targowej
 26 Uchwała XXXV/271/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
 27 Uchwała XXXV/273/2017
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworze

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:akty prawa miejscowego 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:16.02.2017 08:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:02.01.2018 09:00