Stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/193/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - w całości, jako sprzecznej z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXIV/193/2016
- organ wydający Rada Gminy Jaworze
- data aktu: 2016-12-20
- tytuł aktu: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2016
- Pozycja: 7105
- Data ogłoszenia: 28 grudnia 2016
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=7105

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:28.12.2016 10:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.12.2016
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:08.02.2017 09:18