Jaworze, dn. 6 października 2016r.


 SKU.526.22.2016

OGŁOSZENIE

W związku ze złożoną przez Polski Związek Niewidomych Koło Bielsko-Biała Ziemskie zaktualizowaną szacunkową kalkulacją kosztów do oferty na realizację zadania publicznego „Poznajemy Bystrą Śląską z Białą Laską”, Wójt Gminy Jaworze uznając celowość realizacji ww. zadania podaje aktualizację oferty do publicznej wiadomości.

Powyższa oferta skierowana jest do osób niewidomych i słabowidzących z terenu gminy Jaworze będących członkami Polskiego Związku Niewidomych Koła Bielsko-Biała Ziemskie i ich opiekunów, a głównym celem realizowanego zadania jest działalność na rzecz aktywizacji ruchowej osób niepełnosprawnych, rehabilitacja i zapoznanie niedowidzących ze sprzętem usprawniającym widzenie i poruszanie się.

Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia aktualizacji oferty na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Jaworze oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze może zgłaszać w tej sprawie swoje uwagi.

Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

 


Jaworze, dn. 22 września 2016r.

SKU.526.22.2016

OGŁOSZENIE

   W oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) w związku ze złożoną przez Polski Związek Niewidomych Koło Bielsko-Biała Ziemskie ofertą realizacji zadania publicznego „Poznajemy Bystrą Śląską z Białą Laską”, Wójt Gminy Jaworze uznaje celowość realizacji ww. zadania.

   Powyższa oferta skierowana jest do osób niewidomych i słabowidzących z terenu gminy Jaworze będących członkami Polskiego Związku Niewidomych Koła Bielsko-Biała Ziemskie i ich opiekunów, a głównym celem realizowanego zadania jest działalność na rzecz aktywizacji ruchowej osób niepełnosprawnych, rehabilitacja i zapoznanie niedowidzących ze sprzętem usprawniającym widzenie i poruszanie się.

   Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Jaworze oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

z up. WÓJTA
Ewelina Domagała
Sekretarz Gminy

Powrót

Załączniki

  • 02 (pdf 60.33 KB)
  • 01 (pdf 165.24 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:oferta realizacji zadania publicznego: Poznajemy Bystrą Śląską z Białą Laską"
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:22.09.2016 13:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:22.09.2016
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:07.10.2016 12:26