Wykaz działań podejmowanych wobec organów Gminy Jaworze
przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 L.p.

Termin wystąpienia

Dane podmiotu, który wniósł wystąpienie

Forma wystąpienia 

Czego dotyczy wystąpienie 

Oczekiwany sposób rozstrzygnięcia 

 1.

13.07.2016r. 

Artur Brylikowski
nr w rejestrze zawodowych lobbystów 00351 

 e-mail

Zarządzenie wewnętrzne dotyczące obsługi zawodowych lobbystów

1)  Wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu

lub w przypadku braku

2) Uzupełnienie braku poprzez sporządzenie wewnętrznego zarządzenia przez kierownika urzędu w zakresie obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz działań podejmowanych wobec organów Gminy Jaworze przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:19.07.2016 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:19.07.2016 12:16