Akty prawa miejscowego 2016

 

 l.p. nr uchwały/data podjęcia  tytuł  

treść

 1 Uchwała XV/119/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26.02.2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016  
 2 Uchwała XV/120/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26.02.2016r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
 3 Uchwała XV/121/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26.02.2016r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 4 Uchwała XV/122/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26.02.2016r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
 5 Uchwała XV/127/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26.02.2016r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz liczbę punktów przyznaną poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 6 Uchwała XV/128/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26.02.2016r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania
 7 Uchwała XVI/134/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21.03.2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 8 Uchwała XVII/136/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.04.2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 9 Uchwała XVII/140/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.04.2016r.
w sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY JAWORZE NA LATA 2016 - 2019
 10 Uchwała XVII/142/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.04.2016r.
o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
 11 Uchwała XVIII/150/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.05.2016r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
 12 Uchwała XVIII/151/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.05.2016r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 13 Uchwała XVIII/152/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.05.2016r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze i warunków oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 14 Uchwała XVIII/154/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.05.2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 15 Uchwała XIX/159/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14.07.2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 16 Uchwała XIX/160/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14.07.2016r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
 17 Uchwała XIX/161/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14.07.2016r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 18 Uchwała XIX/162/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14.07.2016r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
 19 Uchwała XX/169/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 08.09.2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 20 Uchwała XXII/176/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.10.2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 21 Uchwała XXIII/178/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.11.2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 22 Uchwała XXIII/179/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.11.2016r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
 23 Uchwała XXIII/180/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.11.2016r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 24 Uchwała XXIII/181/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.11.2016r.
o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
 25 Uchwała XXIII/182/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.11.2016r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 26 Uchwała XXIII/186/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.11.2016r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/56/07 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli pod nazwą: Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu
 27 Uchwała XXIII/187/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.11.2016r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
 28 Uchwała XXIV/190/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20.12.2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2017 rok
 29 Uchwała XXIV/193/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20.12.2016r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
 30      
 31      
 32      
 33      
 34      

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: akty prawa miejscowego 2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:04.03.2016 10:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:28.12.2016 10:27