Jaworze, dnia 10 grudnia 2015r.

OZK.2635.5.2015

Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji

Zgodnie z art. 3 ust 6 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 880 ze zm.) informuję, że Gmina Jaworze podjęła działalność w zakresie telekomunikacji na podstawie uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXIX/264/13 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Jaworze w zakresie telekomunikacji.

Szczegółowy zakres planowanej działalności został przedstawiony we wniosku o wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, polegającej m.in. na:

 1. dostarczeniu sieci telekomunikacyjnej:
  1. sieć transmisji danych
 2. świadczeniu usług telekomunikacyjnych:
  1. usługi transmisji danych,
  2. usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat za pomocą 6 urządzeń dostępowych – hotspotów, zlokalizowanych:
   - w miejscach publicznych na terenie gminy Jaworze:
   · Budynek przy ul. Szkolnej 97,
   · Fontanna w Parku Zdrojowym,
   · Amfiteatr, ul. Wapienicka 25,
   · Kompleks Sportowy, ul. Koralowa 19,
   - wewnątrz budynków użyteczności publicznej gminy Jaworze:
   · Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82m
   · Budynek „Pod Goruszką”, ul. Szkolna 97.

Powyższa działalność będzie wykonywana przy zachowaniu wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy.

Powrót

Załączniki

 • 01 (pdf 39.08 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:11.12.2015 10:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:10.12.2015
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:11.12.2015 11:22