Ogólne zasady załatwiania spraw w urzędach reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267)


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU. nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) nakłada na samorządy obowiązek publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, oraz obowiązek informowania o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.


Obecnie istnieje możliwość załatwiania spraw w formie elektronicznej, za pośrednictwem internetu z wykorzystaniem: 
systemu SEKAP
Strona logowania dostępna jest pod adresem: https://www.sekap.pl/

lub
systemu ePUAP
Strona logowania pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Załatw sprawę w urzędzie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:18.03.2015 12:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak