Akty prawa miejscowego 2015

 l.p. nr uchwały/data podjęcia  tytuł  

treść

 1 Uchwała V/37/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26.02.2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015  
 2 Uchwała V/38/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26.02.2015r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu  
 3 Uchwała V/41/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26.02.2015r.
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych  
 4 Uchwała V/43/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26.02.2015r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów  
 5 Uchwała V/45/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26.02.2015r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jaworze na rzecz przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  
 6 Uchwała VI/49/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 31.03.2015r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu  
 7 Uchwała VI/53/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 31.03.2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015  
 8 Uchwała VI/54/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 31.03.2015r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 9 Uchwała VI/56/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 31.03.2015r.
w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu” oraz nadania statutu  
 10 Uchwała VI/57/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 31.03.2015r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/177/2001 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jaworzu  
 11 Uchwała VII/65/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.05.2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015  
 12 Uchwała VII/66/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.05.2015r.
w sprawie zmiany uchwały nr VI/54/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 13 Uchwała VII/67/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.05.2015r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze  
 14 Uchwała VII/68/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.05.2015r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze  
 15 Uchwała VII/69/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.05.2015r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu  

 16 Uchwała VIII/71/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.07.2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015  

 17 Uchwała VIII/72/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.07.2015r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jaworze w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  

 18 Uchwała IX/75/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.08.2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015  

 19 Uchwała IX/77/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.08.2015r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jaworze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  

 20 Uchwała IX/78/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.08.2015r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu  

 21 Uchwała X/82/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 19.10.2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015  

 22 Uchwała X/83/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 19.10.2015r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/163/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
 

 23 Uchwała XI/96/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.11.2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015  

 24 Uchwała XII/98/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10.12.2015r.
w sprawie opłaty targowej  

 25 Uchwała XII/99/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10.12.2015r.
w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową  

 26 Uchwała XII/100/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10.12.2015r.
w sprawie opłaty miejscowej  

 27 Uchwała XII/101/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10.12.2015r.
w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej  

 28 Uchwała XII/102/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10.12.2015r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości  

 29 Uchwała XII/103/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10.12.2015r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

 30 Uchwała XII/104/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10.12.2015r.
o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  

 31 Uchwała XII/105/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10.12.2015r.
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych  

 32 Uchwała XII/107/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10.12.2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015  

 33 Uchwała XII/108/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 10.12.2015r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania  

 34 Uchwała XIII/111/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.12.2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2016 rok  


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:akty prawa miejscowego 2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:11.02.2015 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:04.03.2016 10:15