Stwierdzenie nieważność uchwały Nr IV/28/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 w części określonej w Rozdziale II pkt 3 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały, w zakresie wyrazów: „w szkoleniach i” oraz w części pkt 4 tego Rozdziału, w zakresie wyrazu „szkoleniu” , jako sprzecznej z art. 4¹ ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst. jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.)


Zmieniona uchwałą Nr VI/50/2015 RADY GMINY JAWORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Zmieniona uchwałą Nr X/95/2015 RADY GMINY JAWORZE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:02.01.2015 09:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.12.2014
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:26.10.2015 14:03