OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH    

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),  uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze oraz Zarządzenia nr 26 Wójta Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały, zapraszam mieszkańców Gminy Jaworze do zgłaszania uwag do projektu uchwały:   w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworze.  

Uwagi proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu formularza:  
  1. osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mbednarek@jaworze.pl,
  3. za pośrednictwem faksu: 33 828 66 01.   
Pobrać formularz oraz zapoznać się z projektem ww. uchwały można na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze (BIP) oraz w pok. 111 w godzinach pracy urzędu. 
 
Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 16 kwietnia 2014 r. i kończy w dniu 29 kwietnia 2014 r.    
Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury. 
 
Wyniki ogłoszenia konsultacji zostaną opublikowane zgodnie z zapisami uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze.


Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

  • 04 (pdf 43.79 KB)
  • 01 (pdf 284.83 KB)
  • 02 (pdf 507.79 KB)
  • 03 (pdf 147.22 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:31.03.2014 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.03.2014
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:15.05.2014 15:13