Dane liczbowe o migracji mieszkańców Gminy Jaworze w roku 2013

Dane liczbowe o migracji  mieszkańców Gminy Jaworze w roku 2013

Zameldowania na pobyt stały

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1

2

3

4

Mieszkańcy przybyli z innej gminy

88

87

175

Urodzenia  (meldunek z urzędu)

26

33

59

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

0

0

0

 

 

 

234

Przemeldowania w obrębie gminy Jaworze na pobyt stały

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1

2

3

4

Przemeldowania w obrębie Gminy Jaworze

20

18

38

 

38

Zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1

2

3

4

Pobyt czasowy mieszkańców Gminy  Jaworze poza obszarem gminy

64

38

102

Pobyt czasowy mieszkańców z innych gmin – obywateli  RP - na obszarze Gminy Jaworze

 

54

 

123

 

177

Pobyt czasowy cudzoziemców  na obszarze Gminy Jaworze

5

1

6

Zameldowania na pobyt czasowy do  3 miesięcy

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1

2

3

4

Pobyt czasowy mieszkańców z innych gmin – obywateli  RP - na obszarze Gminy Jaworze

 

0

 

1

 

1

Pobyt czasowy cudzoziemców  na obszarze Gminy Jaworze

4

2

6

Wymeldowania z pobytu stałego

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1

2

3

4

Mieszkańcy opuszczający Gminę Jaworze

58

45

105

Zgony (wymeldowanie z urzędu)

13

31

44

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

0

1

1

 

150


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dane liczbowe o migracji mieszkańców Gminy Jaworze w roku 2013
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:Barbara Pieczara
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.01.2014 08:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż