Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze obejmuje aktualizację polityki przestrzennej gminy:

 • w zakresie lokalizacji centrum balneorekreacyjnego w Jaworzu w rejonie ul. Folwarcznej - w obszarze oznaczonym nr 1 w tekście i rysunku studium,
 • w zakresie lokalizacji zbiornika retencyjnego w Jaworzu - Nałężu - w obszarze oznaczonym nr 2 w tekście i rysunku studium.
 1. Uchwała Nr XI/104/07 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze,
 2. Tekst studium: Część 2 Ustalenia - Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze (tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą)
 3. Rysunek studium - „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze - Struktura przestrzenna - Rysunek nr 1 ustaleń studium” (rysunek ujednolicony wyróżniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą)

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 1. Wstęp
 2. Rozdział 1
 3. Rozdział 2
 4. Rozdział 3
 5. Rozdział 4
 6. Rozdział 5
 7. Rozdział 6
 8. Rozdział 7
 9. Bibliografia
 10. Mapa 1
 11. Mapa 2
 12. Mapa 3
 13. Mapa 4
 14. Mapa 5
 15. Mapa 6
 16. Mapa 7

 

 

USTALENIA - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 1. Wstęp
 2. Rozdział 1
 3. Rozdział 2
 4. Rozdział 3
 5. Rozdział 4
 6. Rozdział 5
 7. Rozdział 6
 8. Rozdział 7
 9. Rozdział 8
 10. Mapa 1
 11. Mapa 2
 12. Mapa 3
 13. Mapa 4
 14. Mapa 5
 15. Mapa 6
 16. Mapa 7
 17. Mapa 8
 18. Mapa 9 
 19. Mapa 10
 20. Mapa 11
 21. Mapa 12
 22. Mapa 13
 23. Mapa 14
 24. Mapa 15
 25. Mapa 16
 26. Mapa 17
 27. Mapa 18
 28. Mapa 19
 29. Mapa 20
 30. Mapa 21

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:21.01.2014 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:16.03.2023 13:21