Budżet Gminy Jaworze

na rok 2014

Projekt

 

 l.p.  nr uchwały/zarządzenia, data podjęcia  tytuł  

treść

 1 zarządzenie nr 73/2013
z dnia 14-11-2013r.
 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Jaworze na 2014 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej  
 2 zarządzenie nr 81/2013
z dnia 19-12-2013r.
 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Jaworze na 2014 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Opinie do projektu

 

 l.p.  nr uchwały/zarządzenia, data podjęcia  tytuł  

treść

 1

Uchwała Nr 4100/I/206/2013
z dnia 4 grudnia 2013r.
I Składu Orzekającego
RIO w Katowicach

 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaworze projekcie uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi  
 2

Uchwała Nr 4100/I/207/2013
z dnia 4 grudnia 2013r.
I Składu Orzekającego
RIO w Katowicach

 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaworze projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworze  

 

Opinie

 

 l.p.  nr uchwały/zarządzenia, data podjęcia  tytuł  

treść

 1

Uchwała Nr 4100/I/26/2014
z dnia 23 stycznia 2014r.
I Składu Orzekającego
RIO w Katowicach

 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jaworze, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań  
2

 Uchwała Nr 4100/1/118/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r.
I Składu Orzekającego
RIO w Katowicach

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Jaworze kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.00 zł
 1

Uchwała Nr 4100/I/124/2014
z dnia 5 września 2014r.
I Składu Orzekającego
RIO w Katowicach

 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaworze informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku  
2

 Uchwała Nr 4200/I/67/2015
z dnia 13 kwietnia 2015r.
I Składu Orzekającego
RIO w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaworze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok

Budżet wraz ze zmianami

 

 l.p.  nr uchwały/zarządzenia, data podjęcia  tytuł  

treść

 1 uchwała nr XXX/275/13
z 30-12-2013r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze  
 2 uchwała nr XXX/276/13
z 30-12-2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2014 rok  
 3 zarządzenie nr 10/2014
z dnia 20-01-2014
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014r.  
 4 zarządzenie nr 15/2014
z dnia 30-01-2014
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014r.  
       
       

Sprawozdania

 

 l.p. tytuł dokumentu treść 
 1  Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r.  
 2  Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014r.  
 3  Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 3 września 2014r.  
 3  Rb NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r.  
 3  roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2014 rok  

 

Powrót

Załączniki

 • 11 (pdf 3.65 MB)
 • 10 (pdf 129.3 KB)
 • 09 (pdf 138.02 KB)
 • 08 (pdf 264 KB)
 • 07 (pdf 123.6 KB)
 • 06 (pdf 133.11 KB)
 • 05 (pdf 120.09 KB)
 • 04 (pdf 75.14 KB)
 • 03 (pdf 86.91 KB)
 • 02 (pdf 63.38 KB)
 • 01 (pdf 112.78 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:22.11.2013 09:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:01.06.2017 16:05