Wójt Gminy Jaworze
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie
organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego
oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego
w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013

 1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  a) w szczególności poprzez promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie gminy Jaworze,
 2.  Nazwa organizacji

   Nazwa zadania  Kwota przyznanej dotacji (w zł)
   Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”   „BOGACTWO KULTUROWE JAWORZA – ODKRYWAMY JE WSPÓLNIE” Integracja społeczności lokalnej wokół upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego Jaworza; jego tradycji, zwyczajów, historii oraz dorobku kulturalnego i artystycznego lokalnych twórców – poprzez organizowanie spotkań, pokazów, wystaw, wieczornic, biesiad, imprez plenerowo-integracyjnych”   8.500,00
   Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu  „Organizacja cyklu otwartych spotkań (warsztatów roboczych, paneli dyskusyjnych) poświęconych istotnym problemom rozwoju kultury gminy Jaworze, powiatu bielskiego oraz Śląska Cieszyńskiego”  8.000,00
   Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu  „Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla młodzieży wszystkich szczebli szkolnictwa na terenie gminy Jaworze na temat „Fotograficzne i plastyczne przedstawienie zwierząt chronionych naszych pól i lasów"  1.500,00
   Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu   „Kultywowanie folkloru regionalnego i lokalnego poprzez zorganizowaną działalność zespołu pieśni i tańca”  11.000,00
    Stowarzyszenie Miłośników Sztuki  „Mini –Maraton Sztuki – czyli Jaworze tętniące sztuką, muzyką i tańcem”  4.700,00
     razem  33.700,00

 3. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, a także wypoczynku dzieci i młodzieży,
  a. w szczególności poprzez rozwój fizyczny dzieci i młodzieży,
  b. promocję kultury fizycznej poprzez organizację zorganizowanych form szkolenia sportowego lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
  c. stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,
 4.  Nazwa organizacji  Nazwa zadania  Kwota przyznanej dotacji (w zł)
   Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” Jaworze  „Organizacja i udział w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – łucznictwo”  12.000,00
   Uczniowski Klub Sportowy „GORUSZKA” Jaworze  „Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół jaworzańskich, mających na celu ich rozwój fizyczny i promocję zdrowego trybu życia na wzór tzw. Szkolnych kół sportowych (sks-ów) na poziomie szkoły podstawowej”   5.000,00
   Liga Morska i Rzeczna Zarząd Okręgu w Bielsku-Białej  „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarstwa morskiego i śródlądowego”  6.000,00
      Razem  23.000,00

 5. w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  a. w szczególności poprzez zwalczanie patologii społecznych zwłaszcza w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności,
  b. stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,

 Nazwa organizacji  Nazwa zadania  Kwota przyznanej dotacji (w zł)
 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki   „Harcerskie Życie urok ma 2013”  5.000,00
    Razem  5.000,00

 

Powrót

Załączniki

 • 01 (pdf 61.11 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy na rok 2013
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:08.03.2013 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:08.03.2013
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:06.11.2013 10:09