Dane liczbowe o migracji mieszkańców Gminy Jaworze w roku 2012

Dane liczbowe
o migracji  mieszkańców Gminy Jaworze
w roku 2012


Zameldowania na pobyt stały

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1

2

3

4

Mieszkańcy przybyli z innej gminy

59

64

123

Urodzenia  (meldunek z urzędu)

32

28

60

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

0

0

0

 

 

Razem

183

Przemeldowania w obrębie gminy Jaworze na pobyt stały

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1

2

3

4

Przemeldowania w obrębie Gminy Jaworze

32

23

55

Razem

 

Zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1

2

3

4

Pobyt czasowy mieszkańców Gminy  Jaworze poza obszarem gminy

58

36

94

Pobyt czasowy mieszkańców z innych gmin – obywateli  RP - na obszarze Gminy Jaworze

 

58

 

110

 

168

Pobyt czasowy cudzoziemców  na obszarze Gminy Jaworze

5

5

10

Zameldowania na pobyt czasowy do  3 miesięcy

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1

2

3

4

Pobyt czasowy mieszkańców z innych gmin – obywateli  RP - na obszarze Gminy Jaworze

 

1

 

0

 

1

Pobyt czasowy cudzoziemców  na obszarze Gminy Jaworze

2

4

6

Wymeldowania z pobytu stałego

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1

2

3

4

Mieszkańcy opuszczający Gminę Jaworze

51

46

97

Zgony (wymeldowanie z urzędu)

28

37

65

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

0

1

1

Razem

163

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dane liczbowe o migracji mieszkańców Gminy Jaworze w roku 2012
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2013 14:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż