Wójt Gminy Jaworze

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert
na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego
oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2011

W wyniku ogłoszonego konkursu do Urzędu Gminy Jaworze wpłynęły następujące oferty:

 

1)     w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a.     w szczególności poprzez promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie gminy Jaworze,

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji w zł

Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”

Kultywowanie tradycji i promowanie wartości regionalnych oraz artystycznych Jaworza poprzez organizowanie otwartych imprez, spotkań kulturalnych dla społeczności miejscowej i zaprzyjaźnionych gmin zagranicznych w celu integracji społeczności lokalnej

8.000,00

Towarzystwo Miłośników Jaworza

Organizacja cyklu otwartych spotkań (warsztatów roboczych, paneli dyskusyjnych) poświęconych istotnym problemom rozwoju kultury gminy Jaworze, powiatu bielskiego oraz Śląska Cieszyńskiego

8.000,00

Towarzystwo Miłośników Jaworza

Wykonanie widokówek z widokami Jaworza w czterech porach roku oraz uwzględniających historyczne widoki i dokumenty Jaworza

3.000,00

Ochotnicza Straż Pożarna

Kultywowanie folkloru regionalnego i lokalnego poprzez zorganizowaną działalność zespołu pieśni i tańca

11.000,00

razem

30.000,00

2)     w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, a także wypoczynku dzieci i młodzieży,

a.     w szczególności poprzez rozwój fizyczny dzieci i młodzieży,

b.    promocję kultury fizycznej poprzez organizację zorganizowanych form szkolenia sportowego lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,

c.     stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji w zł

Stowarzyszenie Kick-Boxing „Beskid Dragon”

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, a także wypoczynku dzieci i młodzieży

3.500,00

Uczniowski Klub Sportowy

„Dziesiątka” Jaworze

Organizacja i udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - łucznictwo

12.000,00

Uczniowski Klub Sportowy „Gruszka” Jaworze

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół jaworzańskich, mających na celu ich rozwój fizyczny i promocję zdrowego trybu życia na wzór tzw. Szkolnych kół sportowych (sks-ów) na poziomie szkoły podstawowej

5.000,00

Łuczniczy Klub Sportowy „X Dziesięć”

Organizacja cyklu krajowych i międzynarodowych zawodów łuczniczych 3D na terenie Jaworza w kategorii Łucznictwo Terenowe 3D

3.500,00

Międzynarodowe Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej w Jaworzu

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarstwa morskiego i śródlądowego

6.000,00

Razem

30.000,00

3)     w zakresie ochrony i promocji zdrowia

a.     w szczególności poprzez zwalczanie patologii społecznych zwłaszcza w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności harcerskiej,

b.    stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji w zł

Związek Harcerstwa Polskiego

Komenda Hufca Beskidzkiego

Harcerskie Życie urok ma 2011

5.000,00

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy na rok 2011
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:15.03.2011 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.03.2011
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:06.11.2013 10:08