Informacja

Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu od 3 września 2012r. realizuje projekt systemowy PO KL 9.1.2 "Indywidualizacja nauczania sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Gminy Jaworze". Do 31 grudnia 2012 roku wykonano wydatki na łączną kwotę 73 943,46 zł z czego dokonano zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i tablicy interaktywnej oraz zrealizowano 300 godzin zajęć z uczniami w klasach I-III.

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Jawozu
mgr Maria Łepecka


Gmina Jaworze

wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu

realizuje projekt pn. "Indywidualizacja nauczania sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej gminy Jaworze" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX. "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".

Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Okres realizacji: od 3 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Główny cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrożenie programów indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III w szkole podstawowej Gminy Jaworze.

W ramach projektu będą prowadzone bezpłatne zajęcia dla dzieci klas I-III:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dyslekcją
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • zajęcia logopedyczne
  • gimnastyka korekcyjna
  • zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci ze szczególnie uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

Biuro Projektu

Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu
ul. Wapienicka 10, Jaworze
tel. 33 8173 602

Informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 pod nr tel. 33 8172 224.

 

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu
mgr Maria Łepecka

Powrót

Załączniki

  • 04 (pdf 15.31 KB)
  • 01 (doc 175 KB)
  • 02 (doc 67.5 KB)
  • 03 (doc 60.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Realizacja projektu "Indywidualizacja nauczania sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Jaworze"
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:18.05.2012 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Łepecka
Data na dokumencie:17.05.2012
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:01.03.2013 10:59