Wójt Gminy Jaworze
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2012

1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a. w szczególności poprzez promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie gminy Jaworze,

 Nazwa organizacji

 Nazwa zadania

 Kwota przyznanej dotacji (w zł)

 Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”

„Z historią, tradycją i dorobkiem kulturalnym Jaworza na co dzień”

  8.500,00

Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu

„Organizacja cyklu otwartych spotkań (warsztatów roboczych, paneli dyskusyjnych) poświęconych istotnym problemom rozwoju kultury gminy Jaworze, powiatu bielskiego oraz Śląska Cieszyńskiego”

 8.000,00

Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu

„Przygotowanie i zorganizowanie konkursu dla młodzieży szkolnej z zakresu znajomości ścieżek dydaktycznych na terenie Jaworza, poznanie parku krajobrazowo-przyrodniczego, znajomość zabytków i pomników przyrody”

 1.500,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu

 „Kultywowanie folkloru regionalnego i lokalnego poprzez zorganizowaną działalność zespołu pieśni i tańca”

 11.000,00

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki

„Z kulturą i sztuką za pan brat – czyli tygodnie pełne sztuki w Galerii na Zdrojowej z poezją, muzyką i tańcem w tle”

  4.500,00

   razem

33.500,00  

2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, a także wypoczynku dzieci i młodzieży,

a. w szczególności poprzez rozwój fizyczny dzieci i młodzieży,
b. promocję kultury fizycznej poprzez organizację zorganizowanych form szkolenia sportowego lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
c. stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” Jaworze

„Organizacja i udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – łucznictwo”

12.000,00

Uczniowski Klub Sportowy „GORUSZKA” Jaworze

„Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół jaworzańskich, mających na celu ich rozwój fizyczny i promocję zdrowego trybu życia na wzór tzw. Szkolnych kół sportowych (sks-ów) na poziomie szkoły podstawowej”

5.000,00

Lig Morska i Rzeczna Zarząd Okręgu w Bielsku-Białej

„Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarstwa morskiego i śródlądowego”

6.000,00

razem

 23.000,00

3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia

a. w szczególności poprzez zwalczanie patologii społecznych zwłaszcza w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności harcerskiej,
b. stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota
przyznanej
dotacji
(w zł)

Związek Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew Śląska
Hufiec Beskidzki

„Harcerskie życie urok ma 2012”

5.000,00  

razem

5.000,00

Wójt
Zdzisław Bylok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy na rok 2012
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:15.03.2012 10:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:06.11.2013 10:09