Zakaz laminowania dowodów osobistych

Zakaz laminowania dowodów osobistych

Wymóg laminowania dokumentów urzędowych musi wynikać z przepisów prawa. Ustawodawca w dyspozycji prawnej zawartej w treści § 19 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009 r. Nr 47, poz.384 ze zmianami) określa wzór i formę dowodu osobistego, jednakże nie przewiduje możliwości foliowania dokumentu z tej racji, iż posiada on elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Zdaniem Ministerstwa Administracji… oklejenie, foliowanie lub zalaminowanie dowodu osobistego stanowi przeszkodę w weryfikacji jego zabezpieczeń, takich jak np.: elementy grawerowane, elementy zabezpieczeń utajonych (widoczne w promieniach UV), hologram OVI (farby drukowe zmienne optycznie); może również w znacznym stopniu utrudnić lub uniemożliwić ocenę, czy dany dokument został podrobiony lub przerobiony. Wskazane sposoby ingerencji w dowód osobisty mogą spowodować nieczytelność danych, a w skrajnych przypadkach brak możliwości maszynowego odczytu danych zawartych w dokumencie w polu MRZ – Machine Readable Zone. Biorąc pod uwagę powyższe, zalaminowanie, foliowanie lub zaklejenie dowodu osobistego w sposób trwały, uniemożliwiający jego samodzielne funkcjonowanie, należy uznać za jego uszkodzenie, co zgodnie z treścią dyspozycji prawnej zawartej w treści art.40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj.: Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zmianami) rodzi obowiązek wymiany dokumentu.

Z upoważnienia
Wójta Gminy Jaworze
Kierownik USC Jaworze
/-/ Aleksandra Zagórska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakaz laminowania dowodów osobistych
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2012 12:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż