wersja do wydruku Anna Talik 07.02.2012 10:41

Dane liczbowe o migracji mieszkańców Gminy Jaworze w roku 2011

 

Dane liczbowe

o migracji mieszkańców Gminy Jaworze

w roku 2011

Zameldowania na pobyt stały

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

1

2

3

4

Mieszkańcy przybyli z innej gminy

73

57

130

Urodzenia  (meldunek z urzędu)

31

37

68

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

-

-

-

Razem

198

Przemeldowania w obrębie gminy Jaworze na pobyt stały

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

1

2

3

4

Przemeldowania w obrębie Gminy Jaworze

14

14

28

Zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

1

2

3

4

Pobyt czasowy mieszkańców Gminy  Jaworze poza obszarem gminy

65

50

115

Pobyt czasowy mieszkańców z innych gmin – obywateli  RP - na obszarze Gminy Jaworze

77

107

184

Pobyt czasowy cudzoziemców  na obszarze Gminy Jaworze

5

6

11

Zameldowania na pobyt czasowy do  3 miesięcy

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

1

2

3

4

Pobyt czasowy mieszkańców z innych gmin – obywateli  RP - na obszarze Gminy Jaworze

4

1

5

Pobyt czasowy cudzoziemców  na obszarze Gminy Jaworze

3

1

4

Wymeldowania z pobytu stałego

Rodzaj meldunku

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

1

2

3

4

Mieszkańcy opuszczający Gminę Jaworze

34

34

68

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

1

-

 1

Zgony (wymeldowania z urzędu)

22

20

42

Ogółem

111

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dane liczbowe o migracji mieszkańców Gminy Jaworze w roku 2011
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Barbara Pieczara
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2012 10:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż