PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie Wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworzu na lata 2012-2017 , został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 16 listopada 2011r.

Uwagi można było przesyłać do 28 listopada 2011 roku.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, które na terenie gminy Jaworze prowadzą działalność statutową w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu , ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl.
Komórką do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 85.
Uchwała została poddana konsultacji publicznej, nie zostały wniesione zastrzeżenia do uchwały.

Projekt uchwały przedstawiony został Radzie Gminy Jaworze bez zmian .

Zdzisław Bylok
Wójt Gminy Jaworze

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworzu na lata 2012-2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:07.12.2011 12:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:07.12.2011 12:46