ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plan A

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Bielską, Niecałą i granicami z gminą Jasienica oraz miastem Bielsko-Biała.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jaworze Uchwały Nr VI/50/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Bielską, Niecałą i granicami z gminą Jasienica oraz miastem Bielsko-Biała.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, pokój nr 112 w terminie do dnia 17 stycznia 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. (Wzory druków można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze oraz na stronach: www.jaworze.bip.info.pl i www.jaworze.pl).
 

Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok


 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JAWORZE
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Bielską, Niecałą i granicami z gminą Jasienica oraz miastem Bielsko-Biała.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 

zawiadamiam


o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Bielską, Niecałą i granicami z gminą Jasienica oraz miastem Bielsko-Biała, do której sporządzenia Rada Gminy Jaworze przystąpiła Uchwałą Nr VI/50/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Bielską, Niecałą i granicami z gminą Jasienica oraz miastem Bielsko-Biała. Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko:

  • w formie pisemnej do siedziby Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, pokój 103,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, pokój 112.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@jaworze.pl w terminie do dnia 17 stycznia 2011 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku (wzory druków można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze oraz na stronach: www.jaworze.bip.info.pl i www.jaworze.pl). Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Jaworze.
 

Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

Powrót

Załączniki

  • 1 (doc 40.5 KB)
  • 2 (doc 41.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plan A
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2011 10:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż