PROTOKÓŁ

Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 16 września 2011.

Uwagi można było przesyłać do 26 września 2011.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego ,które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność statutową, w zakresie żłobków, klubów dziecięcych.

Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu , ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl.
Komórką do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu , ul. Wapienicka 10 43-384 Jaworze.

Uchwała została poddana konsultacji publicznej , nie zostały wniesione zastrzeżenia do uchwały .

Projekt uchwały przedstawiony został Radzie Gminy Jaworze bez zmian .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:29.09.2011 15:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:29.09.2011 15:42