wersja do wydruku Anna Talik 30.03.2011 14:32

ogłoszenie dotyczące sprzedaży urządzeń w trybie zaproszenia do składania ofert w drodze bezprzetargowej Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu

Jaworze, dnia 28-03-2011r.

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży urządzeń

w trybie zaproszenia do składania ofert

w drodze bezprzetargowej

  1. Sprzedający

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Jaworzu

43-384 Jaworze, ul. Wapienicka 74

NIP: 937-22-35-690

Tel./faks . 33/ 8172 168

2.      Przedmiot

Przedmiotem sprzedaży są następujące urządzenia:

l.p.

Nazwa składnika

Ilość (szt.)

Ogólna ocena techniczna

1

Podgrzewacz przepływowy Saillant mini P1-11-0/0GXH typ B 11BS 19,2 kW rok produkcji 2005

1

Stopień zużycia 60%

2

Podgrzewacz przepływowy Junkers typ WRP 250-8 KG rok produkcji 2001

1

Stopień zużycia 70%

3

Zmywarka Bosch SMS 2422, rok produkcji 1996

1

Stan techniczny dobry

używana 1996-2007

4

Zestaw komputerowy DTK Celeron 333 MHz

wraz z systemem MS Windows 95

(w zestawie: monitor, klawiatura, mysz)

1

Stan techniczny dostateczny

używany do 2007

 

3.      Miejsce, termin i tryb składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 27-04-2011 do godz. 15:00 w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Jaworzu, 43-384 Jaworze, ul. Wapienicka 74 w zamkniętej kopercie z naniesionym dopiskiem „sprzedaż urządzeń nr składnika ………..….”.

Miejsce otwarcie ofert: Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Jaworzu

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

4.      Przygotowanie oferty:

Oferta pisemna powinna zawierać:

1)       imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta

2)       oferowana cena

3)       oświadczenie, że oferent nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego i prawnego urządzenia.

4)       nazwa nabywanego składnika.

Oferent, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wpłacenia oferowanej kwoty na konto lub do kasy sprzedawcy.

5.      Kryterium oceny ofert – najwyższa cena.

Termin związania ofertą – 30 dni.

6.      Miejsce i termin oglądania sprzętu:

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00  do 14:00 w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Jaworzu. Szczegółowe informacje pod numerem 33/ 8172 168 w godz. 8:00 – 16:00.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie dotyczące sprzedaży urządzeń w trybie zaproszenia do składania ofert w drodze bezprzetargowej Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:28.03.2011
Data publikacji:30.03.2011 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż