Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XXX/259/09
Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie poparcia uchwały Nr II/34/16/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2005r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz mając na uwadze art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1

Poprzeć rezolucję Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącą ogłoszenia obszaru Województwa Śląskiego strefą wolną od upraw organizmów roślin zmodyfikowanych genetycznie wyrażoną uchwałą Nr II/34/16/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:poparcia uchwały Nr II/34/16/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2005r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:29.12.2009 14:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:29.12.2009 14:36