Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XXVIII/244/09
Rady Gminy Jaworze

z dnia 27 października 2009r.

w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla rozwoju Jaworza”

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz na podstawie Uchwały Nr XXIV/95/93 Rady Gminy z dnia 27 marca 1993r. w sprawie wydania medalu “Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”.

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje się medal „Zasłużony dla rozwoju Jaworza” panu Janowi Knieżykowi.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaworzu.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:przyznania medalu „Zasłużony dla rozwoju Jaworza”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:03.11.2009 12:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:03.11.2009 12:34