wersja do wydruku Anna Talik 20.11.2007 15:11

usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości

KARTA USŁUGI: NR ...
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
W WYPADKU GDY WNIOSKODAWCA JEST WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

Art. 83, 84, 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

Komórka
odpowiedzialna

Referat Gospodarki i Infrastruktury
Zastępca Kierownika Referatu - Dominika Młyńska-Lasek

 Adres: Urząd Gminy Jaworze
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
I piętro, pokój nr 104 
 Telefon: 033 8172 195 wew. 104
033 8172 813
033 8172 534 
 Fax: 033 8172 871 
 e-mail:  

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji zezwalającej /nie zezwalającej na usunięcie drzewa.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa lub krzewu.

Interwencję należy złożyć na dzienniku podawczym, pok. 109

Opłaty

Za wniosek i wydane zezwolenie nie pobiera się opłaty

Czas załatwienia sprawy

W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku
*czas realizacji usługi może być krótszy zgodnie z przyjętą przez Urząd Polityką Jakości

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Jaworze

Uwagi

Brak

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa lub krzewu.

Przygotował: Dominika Młyńska-Lasek, Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki i Infrastriktury, 30 czerwca 2007r.
Sprawdził i zatwierdził: Łucja Habdas, Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, 3 sierpnia 2007r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2007 15:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż