Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr III/27/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie powołania Wójta Gminy Jaworze Zdzisława Byloka na przedstawiciela Gminy Jaworze do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” z siedzibą w Cieszynie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz uchwały Rady Gminy Jaworze z dnia 27.02.1998r. Nr XXXVIII/252/98 w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” z siedzibą w Cieszynie.

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

Powołać Wójta Gminy Jaworze Pana Zdzisława Byloka na przedstawiciela Gminy Jaworze w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” z siedzibą w Cieszynie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej ŚliwkaPowrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:powołania Wójta Gminy Jaworze Zdzisława Byloka na przedstawiciela Gminy Jaworze do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” z siedzibą w Cieszynie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:03.01.2007 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:26.03.2015 09:26