Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr II/20/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany składu Komisji Budownictwa i Infrastruktury Rady Gminy Jaworze

Działając na podstawie art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./. oraz § 24 Statutu Gminy Jaworze /Uchwała Nr XLVIII/268/02 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 października 2002r.- Dz. U. Woj. Śląskiego z 2002r. Nr 82, poz. 2942/.

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

Zmienić zapis w § 1 uchwały Rady Gminy Jaworze Nr I/9/06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie: powołania Komisji Budownictwa i Infrastruktury. W § 1 dopisać punkt 6, który otrzyma brzmienie:

„6. Radny Tadeusz Gruszczyk.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmiany składu Komisji Budownictwa i Infrastruktury Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:07.12.2006 10:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:07.12.2006 10:38