Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr I/13/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Problemowych Rady Gminy Jaworze

Działając na podstawie art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz § 44 załącznika nr 4 do Statutu Gminy Jaworze /Uchwała Nr XLVIII/268/02 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 października 2002r. - Dz. U. Woj. Śląskiego z 2002r. Nr 82, poz. 2942/.

Rada Gminy Jaworze
uchwala:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego następujących Komisji Problemowych Rady Gminy Jaworze:

  1. radnego Romana Lorka na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze,
  2. radnego Krzysztofa Kleszcza na Przewodniczącego Komisji Budownictwa i Infrastruktury Rady Gminy Jaworze,
  3. radną Krystynę Szczypkę na Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Gminy Jaworze,
  4. radną Irenę Mikler na Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacji komunalizacji mienia Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji mienia gminnego Rady Gminy Jaworze,
  5. radnego Jana Steklę na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej Rady Gminy Jaworze.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wyboru przewodniczących Komisji Problemowych Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:06.12.2006 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:06.12.2006 13:13